درباره مسکن بام شهر

درباره ما

گروه خدماتی مسکن بام شهرمعروف به ایزوگام تهران یک گروه صرفا خدماتی نیست بلکه مشاور و امین شماست تا با صرف هزینه حداقلی بیشترین بازدهی را داشته باشید. فروش و نصف صفحات و پانل های خورشیدی در پشت بام منازل , اجرای سقف های شیروانی از دیگر خدمات ما هستند.

این امر محقق نمیشود مگر استفاده از بهترین محصولات متناسب با بودجه مصروفی مشتری و البته اجرای صحیح نصب ایزوگام توسط استادکاران نصاب که ما سعی میکنیم هر دو حالت را توامان داشته باشیم و بهترین محصولات را به شما معرفی کنیم و اجرا را هم بی نقص انجام دهیم.

مشتریان مسکن بام شهر گواهی هستند بر سطح توانایی و صداقتمان

منتظر تماستان هستیم.